Odense som sund by


Vi bærer ansvaret

Der er ofte forskel på vores holdninger i den kollektive bevidsthed og i vores handlinger på individplan. Global opvarmning og klimaproblemer kan synes langt fra Odense. 

Sandheden er, at vi sagtens kan gøre lidt hver især. Endda uden at det kræver ret meget af os. Ved at ændre hverdagens vaner, kan vi sammen gøre en lille forskel i det store billede. 

En mere detaljeret affaldssortering bliver noget, vi skal vænne os til. Det giver en bedre ressourceudnyttelse og større muligheder for genanvendelse. Og så er det en gigantisk øjenåbner. 

Vi gør en forskel for miljøet og opdager samtidig, hvor meget plastik vi anvender og smider ud. Det kan for nogen af os vække lysten til at ændre forbrugsvaner. 

Bevidsthed om bæredygtighed bør i det hele taget være en del af vores dagligdag, så vi skaber en langtidsholdbar livsstil og kan give en ordentlig verden videre til vores børn. 

Bæredygtig livsstil

En individuel langtidsholdbar livsstil er lige så væsentlig som den kollektive. Vi kan alle ind imellem føle, at vi drukner i velmenende sundhedsanbefalinger om at spise sundt, minimere alkoholindtaget, stoppe med at ryge og dyrke motion. Men der er en god grund til dem alle, for alt bliver ligegyldigt, hvis vi ikke er raske. 

Derfor er det godt tidligt at lære vores børn at dyrke motion. Vaner grundlagt i barndommen bider sig bedre fast, samtidig med at de styrker både krop og sind. Idrætsklubberne har rammerne, der samtidig styrker fællesskabet. 

Motion er vigtig hele livet. Ja faktisk mere, jo ældre vi bliver. Derfor skal det også altid være en naturlig del af ældreomsorgen i Odense. Her skal vi have det godt hele livet, og det kræver en aktiv indsats.


Økologi på menuen

Vi kan hver især og i fællesskab gøre flere ting for at skabe en bæredygtig livsstil, der er skånsom for klima og miljø. For eksempel via et fokus på vores energiforbrug. 

Som forbrugere har vi magt, og derfor ændrer vi allermest gennem vores indkøb. Det gælder lige fra energibesparende belysning og miljørigtige rengøringsmidler til mad, der skåner både dyr og omgivelser. Økologi er sund fornuft, og jo mere økologisk vi køber, jo mere økologi bliver der produceret. 

I det hele taget bør vi for fremtidige generationers skyld tænke bæredygtigt. Lokale råvarer sparer transport, og det minimerer forureningen. Det ved vi godt, og selvstændige initiativer og fødevarefællesskaber udnytter også den viden til alles bedste. 

Også fra offentligt hold kan vi gøre meget via vores indkøb, og det bør vi. Kommunens servering af mad til både de mindste og de svageste borgere, bør have lokale råvarer og økologi på menuen, hvor det giver mening. 

I en stor husholdning skal indkøb hænge sammen, men en vision om mere økologi og flere lokale råvarer fra Fyn giver mening for miljøet og for mennesker, når vi ønsker en profil som sund by.