Odense i udvikling


Job skaber liv

Få steder blev som Fyn ramt af krisen, der begyndte for snart et årti siden. Mange arbejdspladser forsvandt, og det har tvunget os alle til at tænke nyt. Bevægelsen fra industri til viden er for længst sat i gang og skaber for hvert år flere nye muligheder. Der er stadig arbejde at gøre. 

For Odense som helhed skabte de manglende job mismod. For kommunekassen har det kostet dyrt, og for mange uden job havde og har det store konsekvenser både økonomisk og menneskeligt. Derfor er jobskabelse et af de allervigtigste fokuspunkter for os som by. 

Vi skal hjælpe ledige til de job, der allerede er. Vi må motiverende vise nye retninger, som det kan kræve opbygning af faglige kompetencer at følge. Det skal der altid være mulighed for. 

Job til alle har enorm indflydelse på fællesskabet og livet fra det helt nære til det store billede. Job skaber liv og udvikling. Rækkefølgen er underordnet, så længe resultatet er det rigtige. 

Udvikling skaber job

Som by har Odense selv skubbet en udvikling i gang. Efter årtiers slagsmål er byens sår omsider lukket og ved at hele. På kamppladsen vokser en ny bydel frem med erhverv, boliger, kultur og liv. 

Mens Thomas B. Thriges Gade engang splittede byen konkret som mentalt, binder området nu byens mest historiske kvarter sammen med kernen af Odense. Her midt i landet har Odeon rejst sig og giver nu plads til musik, kultur og konferencer af internationalt format. 

Udviklingen samler Odense og skaber job. Det skal ske på ordentlige vilkår og være
fair for især de fynske virksomheder. Vi skal aldrig gå på kompromis med arbejdsmiljø og lønninger for at få tingene til at ske hurtigere og billigere. Generationer før os har kæmpet for de arbejdsmarkedsvilkår, vi har i dag. De er værd at værne om. 


En by med vokseværk

Det er ikke kun, hvor der før var gade, at ny by bliver til. Odense vokser i alle ender og kanter. Supersygehus, campus og et centrum for robotter. Listen over knopskud er lang. 

Også lokalt spirer projekter op, der gør hver del af byen bedre at bo i. Det bedste er, når de, der bor i hver bydel, selv bestemmer, hvordan afsatte midler bør bruges. Som når Bolbro beslutter sig for en bevægelsespark, fordi det giver bedst mening for dem, der bor der. Samtidig summer havnen af liv med børn på vandsprøjtende gopler, morgenfriske badedyr, basketspillere og loppefund. Det hele bundet sammen med centrum af Byens Bro. 

Hele denne udvikling er ikke sket af sig selv. Den er sket, fordi der var visioner og vilje til at holde fast i dem. Andre ønskede at lade det bestående blive uden øje for, at ingen udvikling nemt ender med afvikling. Heldigvis tabte de, der ikke ønskede at tænke nyt. 

Som mennesker ønsker de fleste af os udvikling, men ikke alle trives med de forandringer, der følger med. I Odense har de fleste længe følt sig udfordret. Især trafikalt. Og vi må fortsat døje nogle år endnu. Men uden den nuværende tranformation af Odense vil der næppe være samme fundament for at skabe velfærd, også i fremtiden. 

Åbenlyst er det, hvad kraner, byggeri og afspærrede gader skaber af rod. Mindre hvad de skaber af job og fremtid. Men det er dét, der tæller – for byen og især for hver enkelt. 


Vedholdendhed er vejen

Det er ikke kun den direkte byudvikling, der skaber job. Det gør målrettede indsatser også. Med dem er ledigheden mindsket, men der er stadig lang vej, indtil det er godt nok. 

Enhver med passion for sport eller for at skabe noget ved, at vedholdenhed er vejen. Det er det også for Odense. Investeringer udefra skaber liv inde i byen. Får den til at vokse. 

Vedholdenhed handler også om at synliggøre sine succeser, for det smitter. Vi er begyndt at tale Odense op. Gør vi det selv, går andre med. De får lyst til at gæste byen. Og at flytte hertil. 

Tilflytning er en af de vigtigste faktorer for, at byen vokser. Det fastholder de unge, og det tiltrækker virksomheder, fordi de unge er her. Begge dele skaber en fremtid for Odense. 

Det må aldrig blive et spørgsmål om enten vækst eller velfærd. Vi skal have både vækst og velfærd. For skaber vi vækst, kan vi få den velfærd, der gør Odense til en god by at leve i.

Vi lever af væksten

Inden for få år er Odense igennem sin for-vandling. Vi ser bygninger, boliger, handel og liv, hvor der før kørte biler. Letbanen snor sig gennem byen og forbinder den, nemt for alle. Offentlig transport og cykler er attraktive alternativer til bilen, for alle der vil bruge byen. 

Når vi står dér – snart! – glemmer vi, hvor grimt det var, og hvor ondt det gjorde. Selv alle de, der ikke bakkede projektet op, vil se, hvor godt, det blev. Det er lettere at tro, når målet er nået. Det blev det kun – og det bliver det kun – fordi de modige stod sammen og vidste, at skulle Odense blive en god by at bo i og ikke gå i stå, skulle der udvikling til. Det skaber vækst. 

Væksten er det, vi alle sammen skal leve af. Det er den, der sikrer flere job og gør Odense mere åben i alle henseender. Væksten skaber effektiv transport, der glider igen og samtidig tager hensyn til miljøet. 

Væksten gør vores skoler bedre og børnelivet sjovere. Vækst skaber en velstand, der giver plads til et levende kulturliv, støtte til udsatte og et værdigt liv for ældre. 

Derfor skal vi fortsat have en klar strategi for udvikling. Hvad der kan virke som prestigeprojekter, giver i virkeligheden job under opbygning, og gør Odense til en attraktiv by både at bo og investere i.