Odense for alle


Opbakning til nye borgere

I Odense er ingen midlertidige flygtninge men kun medborgere med opholdstilladelse og ønske om at være her. Dem skal vi tage godt imod og få til at føle sig hjemme. 

Som indvandrer eller efterkommer kan det være kompliceret at navigere i en hel ny kultur og finde et ståsted mellem det, der var, det der er, og den fremtid vi ønsker for os selv. 

Uddannelse, job samt åben og aktiv deltagelse er den bedste vej til at blive en del af et større fællesskab. Det er respekt, opbakning og anerkendelse også. 

Konsekvent kurs

Hvis vi skal have en by, der er tryg at bo og færdes i, er vi nødt til at have en hård og konsekvent kurs over for dem, der skaber uro og utryghed. 

Odense har grupperinger af både indvandrere, efterkommere og etniske danskere, der ødelægger byen med bander og kriminalitet. Vi har også dem, der udnytter systemet med socialt bedrageri. Det koster fællesskabet dyrt og underminerer fundamentet for velfærd. 

Vi ønsker at bekæmpe det hele og vil bruge, hvad vi har af midler på alle niveauer.


Forskellighed er en styrke

Enhver storby er præget af alsidighed. Det er længe siden, Odense var en andegård, der ikke rummede forskellighed og ikke værdsatte den storhed, der skaber udvikling. 

Det er en både menneskelig og kulturel øvelse at rumme forskellighed og se mangfoldighed som en styrke. Det er en øvelse enhver, der ønsker udvikling, skal styrke og dyrke. 

Skal Odense markere sig i landet og kunne tiltrække nye borgere fra både Danmark og udlandet, skal vi fremstå som en favnende by, der byder forskellighed velkommen. 

Det må gerne være både festligt og farverigt at bevæge sig igennem byens gader, fulde af liv og mennesker, der ser ud på vidt forskellige måder og bidrager med hver deres til Odense. 

I de mange mindre bydele skal livet også vokse og udvikle sig. Mens en stærk bykerne kan samle og skabe stolthed, giver lokalområder forankring og meningsfulde fællesskaber.